Conditii de internare

                                                                    

CONDIŢII GENERALE DE INTERNARE:

Internarea în spital se face pe baza următoarelor acte:

> Cardul de sănătate;

> Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau
    Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;

> Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei:

Angajaţi:
•    Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate din care să reiasă ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sănătate.
•    Adeverinţă de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni;
Pensionari:
•    Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau xerocopie).
Someri:
•    Adeverinţă de şomaj sau xerocopie dupa carnetul de şomaj.
Persoane fara venit:
•    Adeverinţă de la Casa de Asigurari de Sănătate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinţă de coasigurat.
Elevi sub 18 ani si studenţi:
1.    Xerocopie dupa certificatul de naştere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate, adeverinţă de elev/ student.
2.    Buletinul sau cartea de identitate                                                                                                                                                                             

 

Asistenţă medicală în spitalul nostru se acordă in regim de:

a) spitalizare continua;
b) spitalizare de zi.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

a) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă in pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat in condiţiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare.

           În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.                                                                   

 

                                             Nu uitaţi!

 

     Chiar daca sunteţi neasigurat aveţi dreptul la servicii medicale de urgenţă gratuit şi beneficiaţi de pachetul minimal de servicii medicale,
     f
ără a face dovada calităţii de asigurat.
     Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare înceteaza odat
ă cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romȃnia.

 

   Pentru vizualizare proceduri/protocol de lucru internare pacient accesati Structura/ Activitati spital - Proceduri/Protocoale de lucru sectiunea S.M.C.S.M.