BOLI INFECŢIOASE

                                                                                             BOLI INFECŢIOASE

Înfiinţată în
1907 în cadrul secţiei interne

Compartiment –
10 paturi, cabinet ambulatoriu

Structura de personal
:
                                             
                                               Personal mediu sanitar: 5 asistente
                                               Alt personal: 2 infirmiere şi îngrijitori de curăţenie
Servicii medicale:
                                 - acordarea asistenţei medicale pentru patologia specifică specialităţii
                                 - consultaţii pentru toate bolile infecto-contagioase de grupa A şi toate bolile infecto-contagioase care necesita declarare obligatorie
                                    nominala, izolare, scoaterea din colectivitate, depistarea contactilor
                                 - stabilirea diagnosticului prin efectuarea şi interpretarea investigaţiilor de laborator şi a examenelor radiologice
                                 - profilaxia rabiei prin vaccinare antirabică în muşcăturile de câine şi alte animale
Dotarea secţiei:
                                 - aparate pentru măsurarea tensiunii
                                 - termostat – pupinel pentru sterilizare