AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL DEJ

          

 Programările pentru consulţatii  se pot face la numărul de telefon : 0264/ 212640 - interior 243  - asit. med. Timar Alina

 
                     În anul 2016 s-au acordat 21.569 de consulţatii; În anul 2017 s-au acordat 23.848 de consulţatii.

                           În anul 2018 s-au acordat 26.032 de consulţatii si 7.387 de servicii.

 

 


CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:

 

-> Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;

-> Card de sănătate;

-> Carnet de sănătate;

-> Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;

-> Buletin de identitate sau Cartea de identitate

- pentru copii: Certificatul de naştere;


-> Pentru eliberarea concediului medical:

- adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;

- formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

Programari online - Accesati link-ul

Evidenta zilnica a locurilor disponibile

 TitluCategoriaMărime 
Evidenta zilnica 24.05.2019Documente1,07 MBDescarcă