1. Consimțământ și acord

Prin utilizarea acestui site web, vă exprimați acordul fată de termenii și condițiile prezentei Declarații de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu dezvăluiți nici o informație, cu caracter personal, pe acest site.

   2. Informații Generale

2.1. Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (denumit în continuare "Regulamentul") și legislația națională în vigoare.

2.2. Operatorul

Noi, Spitalul  Municipal Dej, cu sediul profesional situat în Dej reprezentăm operatorul de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos.

Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecția datelor, ale cărei date de contact le puteți găsi mai jos.

2.3.Persoana responsabilă cu protecția datelor

Puteți contacta Persoana responsabilă cu protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact: protectiadatelorsmd@gmail.com.

 

   3. Informații cu privire la Procesare

3.1 Scopul colectării datelor

Operatorul de date cu caracter personal colectează datele persoanelor vizate prin formularul de înregistrare disponibil pe site și/sau prin intermediul solicitărilor dvs. adresate adreselor de mail disponibile pe site-ul operatorului în scopul de a răspunde cerințelor acestora privind obiectul de activitate a societății, anume prestarea de servicii medicale în regim de urgență și ambulatoriu, programarea unei consultații, programarea unei investigații sau analiza medicală.

3.2. Colectăm informații furnizate de utilizator atunci când alegeți să ne furnizați informațiile dvs. personale prin intermediul site-ului www.spitaldej.ro, inclusiv atunci când ne trimiteți un e-mail care pune o întrebare sau când solicitați informații prin intermediul site-ului.

3.3. Înregistrarea utilizatorilor

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului disponibil pe site/prin intermediul adreselor de e-mail, în scopul oferirii informațiilor solicitate privind serviciile prestate de operator.

Detaliile vizitei dumneavoastră pe site-ul www.spitaldej.ro, paginile accesate, date de trafic, date locație, respectiv alte date de comunicație ce ne ajută să înțelegem modalitatea în care vizitatorii noștri utilizează site-ul nostru. Obținem astfel informații cu privire la domain, adresa IP și URL de unde dumneavoastră accesați internetul. Aceste informații sunt colectate și procesate pentru îmbunătățirea serviciilor noastre către clienții noștri.

a. Beneficiarii datelor

Operatorul de date cu caracter personal beneficiază și prelucrează datele personale ale persoanelor vizate, respectiv nu vinde, nu oferă și nu închiriază informații personale sau adrese de e-mail pe care le colectăm direct prin intermediul site-ului www.spitaldej.ro.

Doar un număr limitat de membri ai personalului operatorului (supuși unor clauze speciale de confidențialitate) au acces la datele personale colectate prin intermediului site-ului și doar pentru oferirea serviciilor noastre.

Rețineți totuși că anumite informații pe care ați ales în mod voluntar să le afișați pe orice porțiune disponibilă publicului pe site sau pe alt serviciu sau rețele sociale devine disponibilă publicului și poate fi colectată și utilizată de noi sau de alții fără restricții (de exemplu, și fără a se limita la, când postați comentarii sau întrebări și vă publicați numele, avatarul, adresa de e-mail, etc.).

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi, după caz, transmise unor colaboratori externi ai Operatorului sau unor entități terțe, după cum urmează: transmiterea informații către serviciile externe de contabilitate, resurse umane, protecția muncii și medicina muncii, laborator de analiză medicală, laborator de radiologie și imagistică, laborator de anatomie patologică, ambulator.

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială).

 

b.  Furnizarea de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea efectua analizele/evaluările specifice solicitate și pentru a procesa înregistrarea dumneavoastră: numele și prenumele, adresa de mail, numărul de telefon, număr și serie bilet de trimitere.

Datele colectate în cadrul procesului de înregistrare a persoanelor vizate sunt furnizate de dumneavoastră în mod voluntar.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităților pentru scopurile mai sus indicate.

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dumneavoastră în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și alte asemenea.

Stocarea și transferul datelor dumneavoastră personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) din Regulament.

În situația în care nu avem obligația de a stoca datele dvs. în scopul prezentării acestora autorităților publice vom proceda la ștergerea/distrugerea acestora la momentul încetării relației cu clientul.

Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

   4. Drepturile dumneavoastră

4.1. Ca persoană vizată puteți contacta persoana responsabilă pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare pe an, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 2.3 în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului.

4.2. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 din Regulament),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 din Regulament),

• Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat (dreptul de a fi uitat, articolul 17 din Regulament),

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a prelucrării, articolul 18 din Regulament),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziție, articolul 21 din Regulament),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7, alin. 3 din Regulament).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulament (dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, articolul 77 din Regulament).

 

  5. Securitatea datelor

5.1.Pentru protecția datelor dumneavoastră, operatorul de date cu caracter personal a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat.

5.2.Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

5.3.Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

 

  6. Prelucrarea datelor minorilor

6.1 Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

 

  7.  Datele furnizate de dumneavoastră

7.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise la punctul 3.

Limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal doar la angajaţii a căror activitate specifică implică prelucrarea acestor date.

 

   8. Modificări ale prezentei Declarații

8.1. Periodic, vom actualiza prezenta Declarație de confidențialitate. În măsura în care vom face schimbări în conținutul acestei Declarații de confidențialitate sau dacă vom aduce vreo modificare semnificativă în modul în care utilizăm informațiile dvs. personale, vom revizui această Declarație de confidențialitate astfel încât să reflecte modificările respective, inclusiv cu revizuirea datei de intrare în vigoare a acesteia. Avem rugămintea dea consulta, ori de câte ori aveți posibilitatea, această Declarație de confidențialitate, pentru a vă informa în legătură cu modul în care vă utilizăm şi vă protejăm informațiile personale. Dacă vom aduce modificări semnificative Declarației, putem de asemenea să publicăm o notificare pe pagina noastră de start. Orice modificări se vor aplica numai de la data reviziei.

 

                Vă mulțumim,

                Spitalul Municipal Dej